Záruka na postele 10 a 25 let

Po registraci získáte na vaši zakoupenou postel u BMB záruku 10 let na postel z imitace masivního dřeva a na postele z masivního dřeva záruku 25 let.

Není vybraný žádný soubor
* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Podmínky a pravidla prodloužené záruky BMB

Zobraziť viac
 1. 1. Na postele z imitace dřeva je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruku v celkové délce 10 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 8 let záruka prodlužená.
 2. 2. Na postele z přírodního masivu je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruku v celkové délce 25 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 23 let záruka prodlužená.
 3. 3. Pravidla, za kterých bude záruka poskytnuta:
 4. 3.1 Prodloužená záruka BMB je vztahem, který vzniká mezi výrobcem BMB a koncovým zákazníkem, na základě řádného vyplnění a odeslání tohoto elektronického formuláře o prodloužené záruce.
 5. 3.1.1 Za počátek prodloužené záruky je považováno datum prodeje uvedené na dokladu.
 6. 3.2 Ze záruky budou vyloučeny následující případy:
 7. 3.2.1 Výrobek byl používán v prostředí s vysokou relativní vlhkostí či teplotou, kdy maximální závazná relativní vlhkost je 40 – 50% a teplota 20 – 30°C.
 8. 3.2.2 Výrobek byl používán pro jiné účely, než pro které je určen.
 9. 3.2.3 Výrobek byl neodborně smontován, opravován či jakkoliv upravován.
 10. 3.2.4 Opotřebení a poškození výrobku je spojené s jeho běžným používáním.
 11. 3.2.5 Výrobek vykazuje běžné chování masivního dřevěného nábytku, které je vystaveno dlouhodobým změnám vlhkosti ve spoji vlysů přechodové nerovnosti.
 12. 3.3 Prodloužená záruka BMB vzniká nad rámec zákonné záruky a je platná až po uplynutí zákonné záruky, kterou poskytnul zákazníkovi prodejce.
 13. 3.4 O tom, zda se na reklamovanou věc vztahuje záruka, rozhoduje výrobce zejména s přihlédnutím k bodu 3.2. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího.
 14. 3.5 Nároky zákazníka vyplývající z prodloužené záruky BMB nejsou právně vymahatelné.
 15. 3.6 Uplatnění zákonné záruky probíhá prostřednictvím těchto www stránek. Místem uplatnění prodloužené záruky je sídlo výrobce BMB (kontakt zde), kde musí být výrobek předán k posouzení, pokud si však zákazník s odpovědným zástupcem BMB nesjedná jiný postup.
 16. 3.7 Svůj požadavek vyplývající z prodloužené záruky zašle zákazník prostřednictvím tohoto formuláře nebo na email zaruka@bmb.cz spolu s kontaktním telefonním číslem a dalšími náležitostmi formuláře. Odpovědný zástupce BMB pak bude následně zákazníka kontaktovat a domluví se na dalším postupu.