Ochrana osobních údajů e-shopu posteleodvyrobce.cz a bmb-agyak.hu

Společnost POPULO BONUM, s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 247 71 210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze vložka C 172991 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) v souladu s nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění z uzavřené kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f). 

Zpracování osobních údajů je prováděno firmou POPULO BONUM, s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

- Výrobcem nábytku a zajištění přepravy, BMB spol. s r.o., Nádražní 524, 696 32 Ždánice, IČ 46905235
- Poskytovatelem služby platební karetní brány provozované společností  First Data Slovakia, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01, Bratislava 5, Slovak Republic,  IČ: 31372074
- Účetní práce zajišťuje společnost: RENI, s.r.o., Mostní 168, 463 31 Chrastava, IČ: 63147599
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: eshop@posteleodvyrobce.cz

COOKIES

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.posteleodvyrobce.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

- základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.,San Bruno, CA 94066, USA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  1. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  3. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  7. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  8. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.